Näe & koe Moskun pihapiiri

Alaponkun tila on yksi harvoista säilyneistä Sompion Lapin erämaataloista. Asuinkenttä sijaitsee Lokan tekoaltaan koilliskulmassa. Näille tienoin Luirojoen ylimpien latvahaarojen varteen perustettiin uudistaloja 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.

Alaponkun tila eli Moskun pihapiiri

Rakennushistoriallinen ja maisemallinen kokonaisuus, joka ilmentää erämaatilan elämänpiiriä, jossa porokarjalla on ollut tärkeä merkitys. Yhtä huolella säilytettyjä ja kunnostettuja erämaatiloja on vain vähän.  Kohteella on merkittävä henkilöhistoriallinen arvo Moskun entisenä asuinpaikkana.

Kuka oli Mosku? Erämaalegenda Mosku eli Aleksanteri Hihnavaara oli poro- ja erämies vuosina 1882-1938 Sompiossa. Moskun legendasta voit lukea esimerkiksi Moskun kotisivuilta.

Porokeisari Moskun kotitaloon ja asuinkenttään pääset tutustumaan tilauksesta. Oppaana retkellä toimii talon pihapiirissä lapsuutensa viettänyt  Tapani Hietanen. Lisätietoa ja tunnelmia paikan päältä voit lukea Retkipaikan artikkelista tai Moskun kotisivuilta.

 


Jaa sivu eteenpäin