Tietosuojaseloste VisitSodankyla.fi-sivustosta

Visit Sodankylä on kaikille avoin, Sodankylän kunnan ylläpitämä sivusto, joka pyrkii tarjoamaan vierailijoilleen ajankohtaista tietoa Sodankylän alueen tapahtumista ja palveluista. Noudatamme 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). 

Tietojen kerääminen 

Visit Sodankylä-sivustolla kerätään käyttäjästä tietoja palautelomakkeella, yhteydenottolomakkeella ja uutiskirjeen tilauslomakkeella. Palaute- ja yhteydenottolomakkeella käyttäjä voi halutessaan jättää yhteystietonsa, jos hän haluaa palautteeseensa vastauksen.  Palautelomakkeella voi antaa seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostisoite, puhelinnumero. Uutiskirjeen tilaajasta kerätään tilaajan nimi ja sähköpostiosoite. Tietojen jättäminen on täysin vapaaehtoista. 

Tietojen käsittely ja luovutus 

Palautelomakkeella kerätyt tiedot pysyvät sivuston ylläpidossa, josta sivustoa ylläpitävä matkailuneuvonnan työntekijä ne käy tarkastamassa. Henkilötietoja ei luovuteta järjestelmän ulkopuolelle ja niitä käsitellään vain ETA alueen sisällä. Lomakkeilla kerättyjä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

Tietojen säilytys 

Palautteiden yhteydessä annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan että palaute saadaan käsiteltyä loppuun. Uutiskirjeen tilanneen henkilön tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaus on voimassa, ja vuoden ajan tilauksen purkamisesta, ellei henkilö esitä toivetta poistaa tietoja jo aiemmin.

Tietojen suojaus 

Visit Sodankylä -sivuston suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitseville henkilöille. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista. 

Lisätietoa Sodankylän kunnan tietosuojakäytänteistä.

Me pidämme tietosi salassa ja jaamme sen vain kolmansille osapuolille, jotka mahdollistavat palvelun toteuttamisen. Lue yksityisyydensuojamme.